42/2108  [Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Królewie pow. morąski]

[Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Królewie pow. morąski]

1 Dokumente mit 213  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Sezam: SEZAM Archiv Findbuch