42/2110  [Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miłakowie pow. morąski]

[Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miłakowie pow. morąski]

2 Dokumente mit 466  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Sezam: SEZAM Archiv Findbuch