63/526  Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym