63/600  Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Studzienicznej