63/602  Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jaminach