Aktuelle Sortierung: Aufsteigend nach Signatur. Ändern der Sortierung in der Kopfzeile der Tabelle.
Sig. Titel Dok. Scans Index Ort Kreis Datum Sezam
63/170 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Suwałkach 45 2285 11.07.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/171 Akta stanu cywilnego parafii jednowierców w Karolinie 5 222 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/172 Akta stanu cywilnego parafii jednowierców w Pokrowsku 79 5916 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/173 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Berżniki 32 281 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/174 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Czostków 20 97 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/175 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Dumbel 0 0 04.10.2018 SEZAM Archiv Findbuch
63/176 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Głębokim Rowie 11 80 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/177 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Huta 19 0 04.10.2018 SEZAM Archiv Findbuch
63/178 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Hołny Mejera 4 0 04.10.2018 SEZAM Archiv Findbuch
63/179 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Hołny Wolmera 33 224 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/180 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnohruda 25 256 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/181 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnopol 13 178 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/182 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Kuków 29 313 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/183 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Pogorzelcu 22 98 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/184 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Pokrowsk 29 324 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/185 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Sejwy 28 602 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/186 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego miasta Suwałki 27 137 11.07.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/187 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Szejpiszkach 1 10 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/188 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wiejsieje 29 661 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/189 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wigry 9 124 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/190 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Zaboryszki 17 578 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/197 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Bakałarzewie 71 2792 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/198 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Filipowie 106 1163 04.01.2018 SEZAM Archiv Findbuch
63/199 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Krasnopolu 37 1274 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/200 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Łoździejach 68 5099 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/201 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Przerośli 82 1766 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/202 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Puńsku 65 1409 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/203 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Serejach 71 3005 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/204 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Suwałkach 186 17423 04.10.2018 SEZAM Archiv Findbuch
63/205 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Wiejsiejach 61 3021 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/206 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Wiżajnach 52 1330 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/207 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Sejnach 75 4238 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/331 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Olicie 1 97 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/332 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Szakach 4 864 31.01.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/417 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Mirosławiu 20 356 11.07.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/726 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Sejnach 9 142 11.07.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/728 Akta stanu cywilnego wyznania staroobrzędowców parafii w Wodziłkach 24 70 26.10.2017 SEZAM Archiv Findbuch
63/734 Akta stanu cywilnego parafii mariawitów w Filipowie 5 30 04.01.2018 SEZAM Archiv Findbuch